Over ons: Compass4u

Van harte welkom op de website van Compass4u, een organisatie adviesbureau gevestigd in het noorden van het land. Wij werken voor ministeries, provincies, gemeenten, regio's, waterschappen, maatschappelijke organisaties en private partijen die opereren in het publieke domein. Regelmatig zijn meerdere partijen vanuit verschillende bestuurslagen onze gezamenlijke opdrachtgever. Bij Jan-Theun Visser van Compass4u bent u aan het juiste adres voor beleidsadvies, -onderzoek en organisatieontwikkeling voor uw management, beleidsmedewerkers en andere professionals.

Grip krijgen op beleid klinkt zo simpel maar uit ervaring weten wij dat dat niet altijd zo eenvoudig is. Wij helpen non-profitorganisaties bij het opzetten van (nieuw) beleid en geven handreikingen om te bepalen aan welke knoppen gedraaid kan worden om goed te sturen. Naast de sturingsbehoefte merken we dat de vraag naar integraal beleid bij de overheid enorm toeneemt: overheden gaan steeds meer omgevingsbeleid formuleren en ook gebiedsgericht neemt de vraag naar eigen gebiedsspecifiek beleid toe. Compass4u is gepokt en gemazeld in het bijeenbrengen en structureren van beleid uit verschillende disciplines.

Ook aan de achterkant van het beleid kunnen wij onze meerwaarde laten zien en u zeker helpen. Wat is goed gegaan en wat kan beter zijn de twee centrale vragen bij een evaluatieonderzoek.Wij zien vaak dat de focus komt te liggen op de tweede vraag terwijl de kracht van de organisatie en de mensen juist in het antwoord op de eerste vraag opgesloten ligt. Redenerend vanuit uw kracht kunnen wij met u en betrokkenen eventuele verbeterpunten verkennen en duiden.

Onze werkwijze is dat wij bij voorkeur alle relevante actoren nauw bij het proces betrekken, dat zijn namelijk de mensen (lees: specialisten) die, nadat wij weer allang weg zijn, met vertrouwen (We doen de goede dingen goed!) weer aan het werk gaan. Of het nu gaat om individuele gesprekken of procesbegeleiding met grote groepen mensen, we hebben tot op heden altijd succes gehad met onze werkwijze. Draagvlak creëren, het managen van verwachtingen en grip krijgen op het proces en actoren zijn voor ons de sleutels tot uw succes.

Samenvattend, Compass4u is met passie richtinggevend voor u!

Onze passie

Van ons kunt u verwachten dat we:
  • maatwerk leveren;
  • een flexibele werkhouding hebben;
  • probleemoplossend zijn;
  • kwaliteit leveren qua inhoud, proces en organisatie;
  • onafhankelijkheid;
  • afspraken nakomen;.
  • met passie en plezier de klus klaren.

Projecten

TS25 - Toekomstvisie Terschelling 2025

De visie ‘TS25’ is het gezamenlijke kompas voor de toekomst van Terschelling. Het is een toekomstvisie óp het eiland, ván de eilanders gezamenlijk en vóór iedereen. TS25 blikt vooruit naar Terschelling in 2025 en geeft bewoners, ondernemers, gasten, bestuurders en politici zicht op de richting die ze op willen en de mogelijke routes, keuzes en opgaven die daar bij horen.
Dit is de ontwerpnota en deze zal begin 2016 aan de eilanders worden voorgelegd.

Publicatie: 2015

Ontwikkelvisie 2025/ De Vangst van het interactieve proces

De gemeente Terschelling wil een ontwikkelvisie voor het eiland samenstellen. Dit traject vaart onder de vlag van ‘Terschelling 2025’, kortweg ‘TS 25’ genoemd. De gemeente Terschelling wil een breed gedragen toekomstvisie. Daarvoor is aan de eilanderbevolking gevraagd om mee te doen aan de visieontwikkeling. In totaal zijn vijf interactierondes gehouden en deze hebben een breed palet aan ideeën, wensen, uitdagingen, dilemma’s, zorgen en oplossingen opgeleverd. Dit is de vangst van dat interactieve proces.

Publicatie: 2015

In verbinding met de toekomst/ Ambitiedocument Súdwesthoeke

Het Ambitiedocument Súdwesthoeke gaat over de weg naar een duurzame economie, een veerkrachtige IJsselmeerkust, een robuust toekomstgericht watersysteem, een uitdagend landschap, een krachtige samenleving en een onderscheidend cultureel historisch erfgoed. De gezamenlijke ambities van alle partners (Gemeente De Friese Meren, Gemeente Súdwest Fryslân, Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân) zijn hierin bijeen gebracht. Dit document is het resultaat van een kort en intensief proces.

Publicatie: 2015

Gezamenlijke agenda Súdwesthoeke (deel A) / Gebiedsagenda 1.0

Met de gebiedsagenda willen de partners de samenwerking in de Súdwesthoeke versterken, de bestuurlijke en ambtelijke drukte verminderen, maatwerk leveren en synergievoordeel en integrale, kwalitatief goede projecten realiseren. De gebiedsagenda is bedoeld om projecten die bijdragen aan een sterke regio in samenhang uit te voeren. Het gaat om overheidsprojecten en projecten die door burgers, bedrijven en organisaties worden aangedragen.

Publicatie: 2014

Opdrachtgevers

Contact

Vragen en informatie

Stel ons gerust uw vraag! Dat kan via het onderstaande contactformulier.
Bellen mag natuurlijk ook: +31 6 111 83 803.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Om spam te voorkomen vragen we u deze code over te typen:    captcha


Persoonlijke info

Jan-Theun Visser (eigenaar)
Reduzum (Frl.)
+31 6 111 83 803
j.t.visser@compass4u.nl
www.compass4u.nl
KvK 63546140

Landschap2 kompas vogels contact