Onderzoek koppelkansen Friese IJsselmeerkust


In opdracht van de provincie Fryslân en de partners in de regio, gaan we verkennen welke natuurherstelmaatregelen nodig zijn om de negatieve effecten van de peilverhoging van het IJsselmeerwater te compenseren. Want een hoger peil brengt een aantal ongewenste veranderingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan strandjes, die door vogels gebruikt worden als rustplaats of foerageerplek, kunnen onderspoelen of de toenemende kans dat broedende vogels of de jonge vogels op de vooroevers onderlopen. Nadat de (natuur)problematiek in beeld is gebracht, bepalen we wat herstelmaatregelen voor de natuur langs de dijk kunnen zijn. Aansluitend gaan we bij belanghebbenden in de regio op zoek naar kansrijke koppelkansen. Andere opgaven langs de Friese IJsselmeerdijk (zoals op het gebied van cultuurhistorie en recreatie) gecombineerd worden met de te nemen natuurprojecten. Zo kunnen projecten die in uitvoering gaan op elkaar worden afgestemd en kan bijvoorbeeld werk-met-werk gemaakt worden. Dit ontwikkelproject maakt onderdeel uit van het Deltaprogramma van het Rijk.

Compass4u zorgt, samen met bureau Noordtij uit Leeuwarden, ervoor dat deze zoektocht naar natuurherstelmaatregelen en bijbehorende koppelkansen procesmatig slim wordt ingestoken. Zo krijgen we maatregelenpakketten met draagvlak in de regio.

Op 20 november zijn we in Lelystad gestart met een bijeenkomst met een aantal natuurexperts. Met deze denktank hebben we verkend wat de consequenties van de peilverhoging voor de natuurwaarden betekent en wat vervolgens kansrijke maatregelen zijn om deze achteruitgang te compenseren.

Dit delen
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Skylge wol sterke mienskip; bewenners meie meiprate


De gemeente Skylge wol de kommende jierren ynsette op in sterke mienskip, in weardefolle omjouwing en in duorsume ekonomy. Dat stiet yn de takomstfyzje, dy’t boargemaster en wethâlders de gemeenteried foarlizze. Dy praat der ynkoarten oer.

Brandaris

Brandaris – Foto: Omrop Fryslân

It plan is opsteld yn oerlis mei in groep eilanners, maatskiplike organisaasjes en saakkundigen fan bûten Skylge. De oare eilanners kinne der ek oer meiprate, se kinne oanjaan wat se de belangrykste punten fine of sels noch ideeën ynbringe.

De takomstfyzje wurdt úteinlik yn maaie takom jier definityf fêststeld.

Bron: Omrop Fryslân (17 november 2015 – 15:36)

Dit delen
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Compass in een nieuwe jas


Compass4u krijgt een nieuwe huisstijl, de ‘nieuwe jas van Compass’ is bijna af. Het logo en de kleur krijgen een nieuwe frisse uitstraling en ons motto ‘Richtinggevend met passie’ krijgt nadrukkelijker de aandacht.
De huisstijl zal op vele plekken terugkomen. Uiteraard krijgt de huisstijl een plek op ons drukwerk zoals briefpapier, visitekaartjes, enveloppen maar ook de website zal een nieuwe look krijgen.

Nog even geduld dus …

Dit delen
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail