De nieuwe jas van Compass is af


Het nieuwe jaar is begonnen: de oliebollen zijn achter de kiezen en het vuurwerk is weer uit de lucht. Een ideaal moment om de nieuwe huisstijl van Compass4u te lanceren. Alle dragers van de huisstijl worden in de komende periode voorzien van het nieuwe logo.

huisstijl

In het nieuwe logo is een kompaswijzer subtiel verwerkt. Daarmee verwijzen we uiteraard naar de naam van ons bedrijf en laten we meteen zien wat we graag willen uitstralen: een richtinggevend instrument voor organisaties, bedrijven en instellingen. De letters zijn speels en creatief. In het logo is ons motto ‘Richtinggevend met passie’ verwerkt, dat is namelijk precies hoe we in ons werk staan en onze klanten en opdrachtgevers benaderen. Met de frisse moderne kleuren willen we uitstralen dat Compass4u bij de tijd is en inspeelt op de nieuwste ontwikkelingen.

Naast een nieuw logo en nieuwe huisstijl is ook de nieuwe website gelanceerd. Deze dient niet alleen als opvallende digitale etalage van Compass4u, maar is ook een belangrijke bron van informatie voor opdrachtgevers, klanten, partners en leveranciers.

Dit delen
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Toekomstvisie Terschelling TS25 gaat inspraak in


TS25_logo_2Wil je nog een keer naar Terschelling en ben je benieuwd hoe men jou een aangename en onbezorgde vakantie wil laten beleven? Dan is het voor jou zeker interessant om de Toekomstvisie voor Terschelling (TS25) eens door te nemen.

Want het ontwerp TS25 is nu klaar. Het is het resultaat van een uitgebreid proces in het afgelopen jaar over de vraag hoe Terschelling zich zou moeten ontwikkelen op weg naar 2025. De visie is niet alleen interessant voor de gasten, het geeft ook antwoord op belangrijke vragen die onder de bevolking leven, zoals:

  • kan ik later op een prettige wijze oud worden op het eiland?
  • hoe kunnen we onze jeugd voor het eiland behouden?
  • wat gaat er gebeuren met onze voorzieningen?
  • welke ruimte krijg ik als ondernemer de komende jaren?
  • wat heeft onze jeugd aan scholingsmogelijkheden in 2025?
  • wat is onze bijdrage aan de energiedoelstellingen?

Op 20 januari en 4 februari 2016 worden op Terschelling over TS25 inspraakavonden georganiseerd. Daar kan iedereen aan meedoen en met elkaar in gesprek over de toekomstvisie. Alle meningen tellen dus iedereen kan, in de periode dat het ontwerp van de Toekomstvisie TS25 ter inzage ligt, zijn of haar zienswijze kenbaar maken aan de raad. Doe dus mee en geef je mening.


Meer informatie over de toekomstvisie TS25 is hier te vinden.

Dit delen
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Onderzoek koppelkansen Friese IJsselmeerkust


In opdracht van de provincie Fryslân en de partners in de regio, gaan we verkennen welke natuurherstelmaatregelen nodig zijn om de negatieve effecten van de peilverhoging van het IJsselmeerwater te compenseren. Want een hoger peil brengt een aantal ongewenste veranderingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan strandjes, die door vogels gebruikt worden als rustplaats of foerageerplek, kunnen onderspoelen of de toenemende kans dat broedende vogels of de jonge vogels op de vooroevers onderlopen. Nadat de (natuur)problematiek in beeld is gebracht, bepalen we wat herstelmaatregelen voor de natuur langs de dijk kunnen zijn. Aansluitend gaan we bij belanghebbenden in de regio op zoek naar kansrijke koppelkansen. Andere opgaven langs de Friese IJsselmeerdijk (zoals op het gebied van cultuurhistorie en recreatie) gecombineerd worden met de te nemen natuurprojecten. Zo kunnen projecten die in uitvoering gaan op elkaar worden afgestemd en kan bijvoorbeeld werk-met-werk gemaakt worden. Dit ontwikkelproject maakt onderdeel uit van het Deltaprogramma van het Rijk.

Compass4u zorgt, samen met bureau Noordtij uit Leeuwarden, ervoor dat deze zoektocht naar natuurherstelmaatregelen en bijbehorende koppelkansen procesmatig slim wordt ingestoken. Zo krijgen we maatregelenpakketten met draagvlak in de regio.

Op 20 november zijn we in Lelystad gestart met een bijeenkomst met een aantal natuurexperts. Met deze denktank hebben we verkend wat de consequenties van de peilverhoging voor de natuurwaarden betekent en wat vervolgens kansrijke maatregelen zijn om deze achteruitgang te compenseren.

Dit delen
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Skylge wol sterke mienskip; bewenners meie meiprate


De gemeente Skylge wol de kommende jierren ynsette op in sterke mienskip, in weardefolle omjouwing en in duorsume ekonomy. Dat stiet yn de takomstfyzje, dy’t boargemaster en wethâlders de gemeenteried foarlizze. Dy praat der ynkoarten oer.

Brandaris

Brandaris – Foto: Omrop Fryslân

It plan is opsteld yn oerlis mei in groep eilanners, maatskiplike organisaasjes en saakkundigen fan bûten Skylge. De oare eilanners kinne der ek oer meiprate, se kinne oanjaan wat se de belangrykste punten fine of sels noch ideeën ynbringe.

De takomstfyzje wurdt úteinlik yn maaie takom jier definityf fêststeld.

Bron: Omrop Fryslân (17 november 2015 – 15:36)

Dit delen
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Compass in een nieuwe jas


Compass4u krijgt een nieuwe huisstijl, de ‘nieuwe jas van Compass’ is bijna af. Het logo en de kleur krijgen een nieuwe frisse uitstraling en ons motto ‘Richtinggevend met passie’ krijgt nadrukkelijker de aandacht.
De huisstijl zal op vele plekken terugkomen. Uiteraard krijgt de huisstijl een plek op ons drukwerk zoals briefpapier, visitekaartjes, enveloppen maar ook de website zal een nieuwe look krijgen.

Nog even geduld dus …

Dit delen
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Toekomstvisie Terschelling 2025 (TS25)


TS25_logo_2De visie ‘TS25’ is het gezamenlijke kompas voor de toekomst van Terschelling. Het is een toekomstvisie óp het eiland, ván de eilanders gezamenlijk en vóór iedereen. TS25 blikt vooruit naar Terschelling in 2025 en geeft bewoners, ondernemers, gasten, bestuurders en politici zicht op de richting die ze op willen en de mogelijke routes, keuzes en opgaven die daar bij horen.

Compass4u is gevraagd het proces, om tot een gemeenschappelijk gedragen visie te komen, te begeleiden en deze toekomstvisie op papier te laten landen. Een mooie uitdaging.

Komende weken organiseren we een aantal interactieve sessies met mede-overheden en belangenorganisaties, daarna de uitdaging om voor de gemeente Terschelling een aansprekend en inspirerend verhaal te maken.

Meer informatie over de toekomstvisie TS25 is hier te vinden.

Dit delen
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail